NHỮNG ĐIỀU TRONG CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU ĐỂ GHI STT TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Những điều trong cuộc sống và tình yêu để khi stt bằng tiếng Anh thay lời bạn muốn nói, thể hiện những cảm xúc của bạn lúc bấy giờ. Khiến cuộc sống thêm phần thú vị hơn. Và những câu nói trong tình yêu sẽ khiến bạn thấy đây là một ngôn ngữ hay về nội dung, đẹp về hình thức. Trong bài viết ngày hôm nay, những điều về cuộc sống và tình yêu để khi stt tiếng Anh là gì để giúp bạn bổ sung vào “kho” stt của mình.

1. Những điều về cuộc sống để ghi stt tiếng Anh là gì?

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. ~ Dale Carnegie

_ Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy chăm chăm lao vào công việc mà bạn cảm thấy tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

There are of the three best happiness : We must also th either dimmin our wants to or augment our means – either may do – the result is the same and it is for the each man to refund for him and to do that which happens to be easier. ~ Benjamin Franklin

– Có ba cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

If happiness could be brought, few of us could pay the price. ~ Khuyết danh

– Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Những điều về cuộc sống để ghi stt tiếng Anh là gì?

Men make kick a friendshop all around this like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ~ Ann Morrow Lindbergh

– Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Người phụ nữ trân trọng và yêu thưởng để bày to sự thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

2. Những điều trong tình yêu để khi stt tiếng Anh là gì?

In this life we can no do great things. We can only do small things with great love.

Trong cuộc đời này nếu bạn không tự mình thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn .

Love gets love.

Tình yêu sản sinh ra tình yêu.

Love and a cough can not be hid.

Tình yêu cũng như cơn ho không thể giấu kín được.

Love will find a way.

Tình yêu sẽ mở lối .

Love that is la action of a forgiveness a tender look which becomes a habit.

Tình yêu là cũng giống như một hành động tha thứ vô bờ vô bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuôc.

Những điều trong tình yêu để khi stt tiếng Anh là gì?

You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Đối với tất cả những ai trên thế giới này thì bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

I really really love you because of who you are, but because of who I am when I am with you

-Tôi rất rất yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em

In love’s skyfall, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.

– Dưới bầu trời lớn của tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

– Tôi chi mất khoảng 1 giây thôi để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*