Những quy định về cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, cách đọc và viết ngày tháng rất đa dạng và được áp dụng theo 2 văn phong Anh-Anh và Anh-Mỹ. Trong đó, cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo kiểu Anh – Anh và kiểu Anh – Mỹ có nhiều chỗ không giống nhau. Xác định được 2 kiểu viết này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong quá trình học tiếng anh của mình. Hãy tìm hiểu những điểm khác nhau trong văn phong của 2 cách viết này qua bài viết dưới đây nhé!

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo 2 văn phong khác nhau

1. Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo kiểu Anh – Anh.

Ngày luôn viết trước tháng và chúng ta có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th…) và bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month). Trong cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo kiểu Anh – Anh, dấu phẩy có thể được sử dụng trước năm (year), tuy nhiên cách dùng này không phổ biến.

Ví dụ:

9(th) (of) January(,) 2017 (Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2017)

1(st) (of) September (,) 2017 (Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2017)

Trong cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày. Ví dụ: April 2, 2002 – April the second, two thousand and two.

2. Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo kiểu Anh – Mỹ

Trong cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn được viết trước ngày và có mạo từ phía trước nó. Trước năm luôn có dấu phẩy.

Ví dụ:

August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007)

Cách thông dụng nhất là chúng ta cũng có thể dùng các con số để viết ngày, tháng, năm.

Ví dụ:

7/5/09 hoặc 5-7-09

Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra hiểu nhầm bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 7 tháng 5 năm 2009 nhưng theo văn phong Anh-Mỹ sẽ là mồng 5 tháng 7 năm 2009.

Chính vì thế, chúng ta nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (November thay vì chỉ viết số 11) hoặc sử dụng cách viết tắt (Dec, Aug, Sept,…) để tránh sự hiểu nhầm.

Trong cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo văn phong Anh – Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định:

Ví dụ: o August 2, 2017 – August second, two thousand and seventeen.

Lưu ý: Nếu chúng ta đọc ngày trước tháng thì mọi người phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và trước tháng phải có giới từ of.

Ví dụ:

2  December 2005 – the second of  December, two thousand and fine

4 September 2001 – the fourth of September, two thousand and one

Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh có những quy tắc riêng

3. Cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh cơ bản

– Cách viết: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)

Ví dụ: Wednesday, December 3rd, 2008

Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)

Ví dụ: Wednesday, 3rd December, 2008

Đôi lúc trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ thấy trong một số trường hợp, cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh của người Anh, Mỹ như sau:

Wednesday, December 3, 2008 (A.E)

Wednesday, 3 December, 2008 (B.E)

–  Cách đọc: Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.

Ví dụ: Wednesday, December 3rd, 2008: Wednesday, December the third, two thousand and eight. hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

Một số quy tắc chung khi nói ngày tháng và các mùa bằng tiếng Anh

+    Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng với ngày muốn nói, nhưng phải thêm THE trước nó.

Ví dụ: September the second = ngày 2 tháng 9. Khi viết, có thể viết September 2nd

+   Khi nói vào mùa nào, dùng giới từ IN đằng trước.

Ví dụ: It always snows in winter here. = Ở đây luôn có tuyết rơi vào mùa đông.

+   Khi nói vào ngày nào trong tháng, phải dùng giới từ ON trước ngày.

Ví dụ: On the 4th of July, Americans celebrate their Independence Day. = Vào ngày 4 tháng 7, người Mỹ ăn mừng ngày Quốc Khánh của họ.

+   Khi nói, vào tháng mấy, phải dùng giới từ IN đằng trước tháng.

Ví dụ: In september, students go back to school after their summer vacation. = Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè.

+   Khi nói, vào thứ mấy, phải dùng giới từ ON đằng trước thứ.

Ví dụ: On Sunday, I stay at home. = Vào ngày chủ nhật. tôi ở nhà..

+   Nếu muốn nói ngày âm lịch, chúng ta chỉ cần thêm cụm từ ON THE LUNAR CALENDAR phía sau.

Ví dụ: August 15th on the Lunar Calendar is the Middle-Autumn Festival. = 15 tháng 8 âm lịch là ngày tết Trung Thu.

Trên đây là cách viết ngày tháng năm trong tiếng anh theo 2 văn phong Anh – Anh và Anh – Mỹ. Chúc các bạn học tập tốt!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*