TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MARKETING TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

 

Marketing đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một công ty, quyết định sự thành bại của một công ty. Nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay, Marketing lại càng quan trọng, vì nó mang hình ảnh của công ty không chỉ lan rộng trong nước mà còn vươn xa đến thị trường quốc tế. Vì thế, doanh nghiệp đòi hỏi các nhân viên Marketing phải có vốn tiếng Anh khá chắc.

Bài viết hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing từ cơ bản đến nâng cao để am hiểu hơn về lĩnh vực này nhé!

1.Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing cấp độ cơ bản

Advertising                                  Quảng cáo

Auction-type pricing                Định giá trên cơ sở đấu giá

Benefit                                              Lợi ích

Brand acceptability                   Chấp nhận nhãn hiệu

Brand awareness                      Nhận thức nhãn hiệu

Brand equity                               Giá trị nhãn hiệu

Brand loyalty                               Trung thành nhãn hiệu

Brand mark                                  Dấu hiệu của nhãn hiệu

Brand name                                Nhãn hiệu/tên hiệu

Brand preference                     Ưa thích nhãn hiệu

Break-even analysis                 Phân tích hoà vốn

Break-even point                      Điểm hoà vốn

Buyer                                     Người mua

By-product pricing                    Được thẳm định giá sản phẩm thứ cấp

Captive-product pricing              Được thẩm định giá sản phẩm bắt buộc

Cash discount                             Giảm giá vì trả tiền mặt

Cash rebate                                 Phiếu giảm giá

Channel level                             Cấp kênh

Channel management                Quản trị kênh phân phối

Channels                                      Kênh(phân phối)

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing cơ bản

Communication channel            Kênh truyền thông

Consumer                                    Người tiêu dùng

Copyright                                     Bản quyền

Cost                                                Chi Phí

Coverage                                      Mức độ che phủ(kênh phân phối)

Cross elasticity                               Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)

Culture                                              Văn hóa

Customer                                     Khách hàng

Decider                                              Người quyết định (trong hành vi mua)

Demand elasticity                     Co giãn của cầu

Demographic environment      Yếu tố (môi trường) nhân khẩu

Direct marketing                       Tiếp thị trực tiếp

Discount                                       Giảm giá

Discriminatory pricing:                Định giá phân biệt

Distribution channel                Kênh phân phối

Door-to-door sales                   Bán hàng đến tận nhà

Economic environment              Yếu tố (môi trường) kinh tế

End-user                                       Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng

English auction                               Đấu giá kiểu Anh

Evaluation of alternatives          Đánh giá phương án thay thế

Exchange                                      Trao đổi

Exclusive distribution             Phân phối độc quyền

Franchising                                  Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu

Functional discount                  Giảm giá chức năng

Gatekeeper                                Người gác cửa(trong hành vi mua)

Geographical pricing                Định giá theo vị trí địa lý

Going-rate pricing                     Định giá theo giá thị trường

Group pricing                             Định giá theo nhóm

Horizontal conflict                     Mâu thuẫn hàng ngang

Image pricing                             Định giá theo hình ảnh

Income elasticity                       Co giãn (của cầu) theo thu nhập

Influencer                                    Người ảnh hưởng

Information search                  Tìm kiếm thông tin

Initiator                                         Người khởi đầu

Innovator                                     Nhóm(khách hàng) đổi mới

Intensive distribution             Phân phối đại trà

Internal record system               Hệ thống thông tin nội bộ

2.Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing cấp độ nâng cao chuyên sâu

Price discount                             Giảm giá

Price elasticity                            Co giãn ( của cầu) theo giá

Primary data                               Thông tin sơ cấp

Problem recognition                Nhận diện vấn đề

Product                                                     Sản phẩm

Product Concept                       Quan điểm trọng sản phẩm

Product-building pricing                         Định giá trọn gói

Product-form pricing               Định giá theo hình thức sản phẩm

Production concept                 Quan điểm trọng sản xuất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing nâng cao

Product-variety marketing        Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm

Promotion:                                  Chiêu thị

Promotion pricing                     Đánh giá khuyến mãi

Public Relation                               Quan hệ cộng đồng

Pull Strategy                                Chiến lược (tiếp thị) kéo

Purchase decision                     Quyết định mua

Purchaser                                     Người mua (trong hành vi mua)

Push Strategy                             Chiến lược tiếp thị đẩy

Quantity discount                     Giảm giá cho số lượng mua lớn

Questionnaire                                Bảng câu hỏi

Relationship marketing              Tiếp thị dựa trên quan hệ

Research and Development (R & D)     Nguyên cứu và phát triển

Retailer                                              Nhà bán lẻ

Sales concept:                                Quan điểm trọng bán hàng

Sales information system          Hệ thống thông tin bán hàng

Sales promotion                        Khuyến mãi

Satisfaction                                  Sự thỏa mãn

Sealed-bid auction                   Đấu giá kín

Seasonal discount                     Giảm giá theo mùa

Secondary data                              Thông tin thứ cấp

Segment                                       Phân khúc

Segmentation                                (Chiến lược) phân thị trường

Selective attention                   Sàng lọc

Selective distortion                  Chỉnh đốn

Selective distribution             Phân phối sàng lọc

Selective retention                  Khắc họa

Service channel                              Kênh dịch vụ

Short-run Average Cost –SAC Chi phí trung bình trong ngắn hạn

Social –cultural environment   Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội

Social marketing concept           Quan điểm tiếp thị xã hội

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*